Welke invloeden hebben cyberaanvallen op ons leven op het internet? En hoe kan ik mezelf hier tegen beveiligen als bedrijf?

In de afgelopen jaren is geconstateerd dat veel bedrijven snel zijn getroffen door verschillende soorten internet cyberaanvallen. Bedrijven staan nog steeds onder grote druk en streven ernaar hun informatie veilig te houden. Een aantal van de gemeenschappelijke veiligheidsrisico’s waarmee bedrijven nog steeds te maken hebben, zijn hieronder opgesomd:

1. De menselijke factor en de reactieve mentaliteit van mensen:

De medewerkers die in het bedrijf werken, kunnen de belangrijkste basis vormen voor cyberdreigingen, omdat ze meer geneigd zijn om phishing-e-mails te openen of links te downloaden die malware kunnen blijken te zijn.

  • Bovendien zullen het topmanagement of de mensen op C-niveau minder snel geneigd zijn om kwaadwillende insiders te worden. Hierdoor is er meer sprake van misbruik van privileges door werknemers op een lager niveau, aangezien zij kwaadwillende insiders worden en er maatregelen moeten worden genomen om dit probleem te overwinnen.

2. Wachtwoordbeschermingsmaatregelen spelen een cruciale rol

Bedrijven moeten zich er zeer goed van bewust zijn dat ze alle belangrijke bedrijfsaccounts moeten onderhouden met een tweeledige wachtwoordauthenticatie, zodat deze niet gemakkelijk kan worden gehackt. Dit wachtwoord moet één keer per 30 of 45 dagen effectief worden gewijzigd en onderhouden om het veiliger te maken en uit de buurt van eventuele beveiligingsaanvallen te houden.

3. Verouderingsinfrastructuur

Naast de bovengenoemde beveiligingsrisico’s kan ook de hardware een groot probleem vormen, aangezien de levenscyclus van de meeste apparaten tegenwoordig steeds korter wordt. Schaf alleen nieuwe hardware aan die updates kan onderhouden, zodat de verouderingsfactor kan worden afgehandeld. Recente aanvallen zoals de WannaCry- en Petya-uitbraken hebben het belang van regelmatige software-updates onderstreept.

  • Zelfs voor Eternal Blue zorgde het ervoor dat de malware zich binnen bedrijfsnetwerken kon verspreiden zonder enige interactie met de gebruiker, waardoor deze uitbraken bijzonder virulent werden. De bovengenoemde incidenten tonen wel aan hoe belangrijk het is om kwetsbare systemen te beschermen en patching is een belangrijke manier om dit te doen.